• MOBİL SAĞLIK HİZMETLERİMİZ

   

  • PORTÖR TARAMALARI
  • AKCİĞER GRAFİSİ
  • SOLUNUM FONKSİYON TESTİ
  • ODİOMETRİK İŞİTME TESTİ
  • ELEKTROKARDİYOGRAFİ
  • GÖZ KIRILMA KUSURU ÖLÇÜMÜ

   

  1. Hematolojik testler
  • Hemogram (18 Parametre)
  • Sedimantasyon
  • Kan grubu
  • Fe
  • Fe bağlama
  • Kan Şekeri
  • HbA1c
   1. Karaciğer fonksiyon testleri
  • ALT
  • AST
  • GGT
  • ALP
   1. Böbrek fonksiyon testleri
  • Tam idrar tetkiki
  • Üre
  • Kreatinin
  • Ürik asit
   1. Kan yağları
  • Kolesterol
  • Trigliserid
  • HDL
  • VLDL
   1. Serolojik testler
  • HBsAg (ELISA yöntemi ile)
  • Anti-HBs (ELISA yöntemi ile)
  • Anti- HBcIgG (ELISA yöntemi ile)
  • Anti-HCV (ELISA yöntemi ile)
  • Anti-HIV(1+2)-ELISA yöntemi ile)
   1. Toksikolojik testler
  • Kanda Kurşun
  • İdrarda Kurşun
  • ALA
  • TCA
  • TCE
  • Fenol
  • Toluen
  • Hippürik Asit
  • Kolinesteraz
  • Bakır
  • Çinko
  • CHECK-UP UYGULAMALARI
  • İLK YARDIM EĞİTİMİ

  İşe giriş raporu, akciğer grafisi, portör taraması, elektrokardiyografi, işitme testi, solunum fonksiyon testi. İşyerinizde mobil sağlık hizmetleri vermekteyiz.